Nyhedsbreve

2023

Nyhedsbrev fra formanden januar 2023

Godt Nytår. Vi håber at alle er kommet godt ind i det nye år

Først vil jeg lige liste nogle af årets aktiviteter op:

  • Forårstræf og Jubilæum ved Højeruplund med besøg ved Fyret Mad og  Ro til et kæmpe stykke smørrebrød og med gallamiddag på Traktørstedet Højjeruplund
  • Tour de France med ophold i Finn Hilstrøm smukke park
  • Smuttur til Bornholm med en masse oplevelser blandt andet besøg på Listed Havn med Ibs Motormuseum,
  • Efterårstræf i Hørby Havn med udflugt til æblefestival med veteranbus.
  • Oktoberfest i Stevnshallen.
  • Spontan-juletræf ved Masnedsund lystbådehavn med julehygge og tur til den nye Storstrømsbro.
  • Og så har nogle også mødtes til et par messer.

Vi har afholdt bestyrelsesmøde den 3. januar. Referat af bestyrelsesmødet er udsendt og lagt i Forum.

Medlemmerne er fordelt med præcis 50% på hver side af Storebælt

Efter udmeldelse og frafald består bestyrelsen nu af Eddy Gandløse, Jan Pedersen, Flemming Stagis, John Kristiansen og Max Walløe. Suppleanterne Jan og John er indtrådt.  Se yderligere oplysninger og billeder på hjemmesiden: https://www.dk-autocam.com/bestyrelse/

Generalforsamlingen foreslås afholdt den 13. maj et sted i Jylland i forbindelse med et træf.

Vi håber at alle støtter op om vores lille hyggelige forening og byder ind med konstruktivt kritik, forslag og eget engagement.

Foreningen bliver lige så god som vi gør den til.

Vi ser frem til flere gode ture og oplevelser i dette år.

Vi ses der ude.

Eddy Gandløse

Formand

2022

Nyheds brev fra Formanden juli 2022.                  

Så blev det sommer, og vi fik afholdt vores 20 års jubilæum, jeg tør vist godt skrive at det var et træf med stor succes alle morede sig og havde det sjovt.

Vi var også nogle stykker som så Tour de France sammen, det blev også en hyggelig weekend.

Så er der vores efterårstræf der denne gang bliver på Hørby Havn, vi er blevet nødt til at rykke det en uge så det bliver fra fredag d. 30/9 til søndag d. 2/10.

Jeg kan fortælle at Morten Jul Lægård medlnr. 2241 har trukket sig fra DkA`s bestyrelse og fra ACR`s bestyrelse. PÅ baggrund af det er Jan Petersen medlnr. 2128 trådt ind DKA`s bestyrelse. Helmut Madsen medlnr 2247 er trådt ind i ACR`s bestyrelse.

Allerede nu må I godt tænke på evt. et baghjulstræf/juletræf som kan være både vest/øst for Storebælt.

Vores forårstræf som til næste år skal være vest for Storebælt, hvor vi også har generalforsamling, må I meget gerne tage med I jeres tanker og ideer, hvor det evt. kan være. 

Jo før vi får meldt datoer ud til de forskellige træf jo bedre så der er så mange som muligt der kan deltage. 

Til slut vil jeg ønske jer alle en god sommer vi glæder os til at se jer til vores efterårstræf, og høre om de dejlige ture I har været på.

Med venlig hilsen

DK-Autocam

Eddy Gandløse

Formand

2021

Nyhedsbrev fra Formanden november 2021

Nu er sommeren forbi, og efteråret er kommet. Det ser vi tydeligt med alle de smukke farver. Vi er dog stadig en del, som kører derude og nyder den dejlige natur. Det ser vi også med alle de smukke billeder, der bliver lagt på siden og Facebook.

Som afslutning på sæsonen har vi været til træf på Fyn, et meget hyggeligt træf, med sol og dejlige mennesker hele weekenden. 
Lørdag formiddag blev der afholdt generalforsamling. Referatet kan læses i Forum og på hjemmesiden.
Lørdag eftermiddag lærte vi at spille Petanque. Det var en dejlig eftermiddag hvor alle hyggede sig.
Om aftenen fik vi lækker mad fra Kokken og Jomfruen.
Mariann og Per stod for arrangementet. 

De tre bestyrelser fra DACF, Campervenner og Dk-Autocam har sammen med Autocamperrådet afholdt et Seminar på Storebælt Camping & Feriecenter den 30./31. oktober.

Inden seminariet startede havde vi besøg af Anne Vibeke,  som er formand for DCU, og som er kendt fra DK4 med hendes anmeldelser,  rejseberetninger og meget andet. 
Hun gav et foredrag og et oplæg. Oplægget, som vi arbejdede med i grupperne, gav en masse input og ideer til det videre arbejde i Autocamperrådet og foreningerne. 

På Seminariet vedtog man at der skulle udpeges Plads Ambassadører fra hver forening. De skal arbejde med autocamperpladser og muligheder i nærområdet i tæt samarbejde med Autocamperrådet. Det kan være kommuner, havne, golfbaner, naturområder, parker.

Og så er det jo snart jul hvor vi vil arrangerer træf med gløgg og æbleskiver i sted i landet.

Og senere også “baghjulstræf”.

Og der kommer jo snart et nyt år med en masse gode ture og oplevelser til os alle.

I det nye år d. 29/4, d. 30/4 og d. 1/5 2022, fejrer DK-Autocam 20 års jubilæum.

Vi glæder os rigtig meget, og vi håber at det bliver nogle gode dage.

På dette træf afvikler vi også Generalforsamling.

Til slut vil jeg ønske alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen

Eddy Gandløse
Formand 

Nyhedsbrev fra Formanden marts 2021

Det har været en stille tid, og der er ikke sket det store.

Vi venter på lempelse af corona restriktionerne. Så snart, der bliver mulighed for det, vil vi planlægge generalforsamlingen og udsende indkaldelse og indbydelse til forårstræf.

Regnskabet for 2020 er færdigt og udsendt til orientering for bestyrelsen. Skal nu revideres og godkendes på den kommende generalforsamling.

Der er opkrævet kontingent.

Endvidere arbejdes der på færdiggørelse og flytning af hjemmesiden. Send endelig rejseberetninger og oplæg til Forum, Facebook-gruppren og Hjemmesiden.

Men nu skinner solen og det er forår, tiden, hvor det kribler og krabler, og hvor vi rigtig begynder at trille rundt derude.

Vi ses derude og til det kommende træf.

Med venlig hilsen

Eddy Gandløse
Formand

2020

Nyhedsbrev fra formanden december 2020

Så er året 2020 ved at være slut

Vi kan nok alle blive enige om, at det har været et mærkeligt år.

Det startede ellers så godt med vores Baghjulstræf, som denne gang var flyttet til Enø, hvor vi havde fået lov til at låne et stort lokale af havnefogeden. Der deltog 21 vogne.
Det var godt, at vi nåede, at holde vores træf, for kort tid efter blev hele Danmark lukket ned pga. Corona.

Vores forårstræf måtte vi aflyse på grund af Corona-restriktioner, og dermed også vores generalforsamling.
Senere blev det bedre, og vi kunne afholde vores generalforsamling i forbindelse med efterårstræffet.

Nu vil vi se fremad og håbe på, at vi snarest ses igen. Baghjulstræffet, som var fastsat til første weekend i februar, er aflyst på grund af nye Corona-restriktioner. Vi håber, at vi kan gennemføre et godt forårstræf.

Til slut vil vi fra bestyrelsens side ønske alle en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende Nytår.

Med venlig hilsen

Eddy Gandløse
Formand