Det franske indenrigsministerium har besluttet (midlertidigt) at ophæve straffen for alle bilister inklusiv turister på biltur gennem Frankrig for ikke at med bringe alkometer (breathalyzer).

Sagen tager udgangspunkt i en lov fra 2012, hvor det per 1. juli blev obligatorisk at medbringe mindst to uåbnede engangs-alkometre (alkotester).

Imidlertid har den franske indenrigsminister Manuel Valls erklæret at der ikke er nogen påviselig virkning af reglen, og at straffen for at overtræde påbuddet derfor annulleres.

Det er dog stadig formelt set ulovligt at køre bil uden at være i besiddelse af alkometer i Frankrig, men bøde vil der per sommer 2013 ikke længere blive udskrevet for forseelsen.

Hvor længe undtagelsen fra bøde for manglende alkohol-tester ved kørsel i Frankrig er i kraft, vides ikke per juli 2013, men det forlyder fra fransk side at bøde ved manglende alkometer i bilen er suspenderet på ubestemt tid.

Mange medier har oversat den nye praksis med at loven om tvungen alkometer ved kørsel i Frankrig er afskaffet, men ifølge pålidelige kilder er det foreløbig per sommer 2013 blot muligheden for at få bøde for forseelsen, som er bortfaldet.