Ordet “STELLPLATZ” er vel kendt af alle autocampere, der kører rundt i det meste af Europa syd for Danmark, men især i Tyskland og Frankrig er fænomenet udbredt. En stellplatz er en P-plads for autocampere og kan dække et sted lige fra en ganske almindelig bås på en almindelig P-plads til større avancerede anlæg med de faciliteter, som en autocamper efterspørger. Der udgives hvert år bøger, der omtaler disse pladser, og der er vel alene i Tyskland mere end 2.000 sådanne, og sjældent er der mere en 20-30 km mellem pladserne. Autocamperne er nok lidt mere mobile end campingvognene, en slags ROLL ON/ROLL OFF container-campister. Hurtigt ind, hurtigt ud. Korte ophold. Selvforsynende. Ikke de store fortelte, o.s.v.

Hvad er det så autocamperne efterspørger ? Jo først og fremmest er det vel centrale pladser nær bymidten. En del danske campingpladser tilbyder billigere “Quick-stop”, der betyder at man kan ankomme tidligst kl. 20.00 og skal være ude igen senest kl. 10.00 (tidligere var det fra 21.00 til 9.00) . Det er også godt nok, men desværre er en stor del af disse campingpladser ikke centralt beliggende. Der er masser af muligheder i Danmark for at etablere P-pladser hvor autocampere ville kunne overnatte.

Der er i de fleste byer en sportsplads eller et svømmebad/-hal, hvor der er en stor P-plads, der ikke bruges i nattetimerne. Ved mange butikscentre er der store nattomme P-pladser og i mange kystbyer, er der marinaer med store områder, hvor bådene skal stå om vinteren, men som i sommerperioden står gabende tomme. Især sidstnævnte er allerede eftertragtede af autocamperne, også selv om pladserne ikke er officielle. Her findes mulighed for at få både strøm og vand, men det kniber med tømmefaciliteterne. På havnene er der også toiletter, men dette er ikke så vigtigt for autocamperne, da disse er selvforsynede på dette punkt.

Hvad angår sportspladser og butikscentre, er der meget sjældent nogen faciliteter af nogen som helst art, men det afholder ikke autocamperne for at overnatte sådanne steder, når der ikke er andre alternativer. Der er nemlig ingen der kan forbyde os at sove i en lovlig indregistreret personbil, hvis vi overholder P-reglerne eller betaler P-afgift, vores biler er jo blot personbiler indrettet til beboelse. Det er en selvfølge, at man ikke ruller markisen ud, at man ikke begynder at stable grillen med borde og store op, ikke hænger vasketøjet op på tørresnore, ikke opholder sig i længere tid på pladsen o.s.v.

Hvis det er det man vil, så må man søge ind på en campingplads. Hvad er det så autocampere efterspørger i forbindelse med overnatningspladserne ? Først og fremmest er det vejvisere, så man let kan finde frem til pladserne og så er det rart med en informationstavle, når man er nået frem. Pladsen skal helt være vandret, så man ikke skal kile vognen op. Selve P-båsene må også gerne være lidt større end de almindelige båse, gerne 5,5 meter brede og mellem 8 og 13 meter lange. Til- og frakørsel skal være let og der skal være affaldscontainere. Det er nok de basale krav, men så ville det også være rart med tømningsmuligheder for såvelgråt som sort spildevand, samt mulighed for at få vand. De sidste krav kan opfyldes ved at der etableres “sanitetssøjler”, hvor man kan tømme tankene og samtidig få nye forsyninger. Der findes adskillige sådanne systemer på markedet i Tyskland, f.eks. kan nævnes “Sani-Station”, ”Holiday-Clean”, ”St. San” og ”Sani-Service”, hvoraf den første nok er den mest forekomne.

Autocampere er selvfølgelig ikke nassere, som skal have tingene gratis, så det er helt i orden, at der dels kræves en afgift for at benytte overnatningspladsen og for at anvende sanitetssøjlerne. Hvis man skal tage udgangspunkt i tyske priser, så ligger niveauet for en overnatning på 8-10 Euro og det koster ½-1 Euro for hver af faciliteterne i sanitetssøjlen. Hvad angår tilslutning af strøm, så findes der el-standere med stik, hvor man kobler på, putter 1 Euro i et møntindkast, og har så strøm 4-5 timer. Der kan også godt betales forud, så man har strøm hele natten.

Som tidligere omtalt er disse autocamperpladser meget udbredte i Tyskland, og flere byer har endog flere af disse. Samtidig gør man en del for at få fat på autocamperne, og der udgives mange steder specielle brochurer, som kan fås i de lokale turistkontorer. Det oplevede vi selv for nogle år siden, da vi besøgte den meget smukke tyske by Einbeck, som er kendt for sine mange bindingsværkshuse og et af tysklands ældste bryggerier, og vi kan anbefale andre også at lægge vejen forbi, når man er på de kanter. Når man kører ad Autobahn 7, så ligger Einbeck på højde med Harzen, men vest for motorvejen. Byen har udgivet en folder “Mit dem Reisemobil in Einbeck”, der både fortæller om byen, og også om den udemærkede P-plads for autocampere, der ligger ved byens svømmehal. Folderen kan også ses på www.einbeck-online.de. Det kunne mange danske byer lære noget af.

Det tyske autocamperblad “Reisemobil” har tidligere haft en artikel om økonomien i disse autocamper-pladser, som konkluderede, at selv om det kostede noget at etablere pladserne, så kom pengene retur i rigt mål i form af erlagte penge i byens butikker og restauranter. Nu skal vi så “bare” have de danske kommuner op på mærkerne, så vi også i Danmark kan få etableret et tilsvarende tætmasket net af autocamperpladser.